MyFreeCopyright.com Registered & Protected
timeline
written
heard

Understanding English Essays. 

Understanding English Essays.

Professor: Class, is this really hard? You all look like having a hard time.
Sa isip namin nina gio, martin, at bea (and I guess everyone else): It's not hard, it's boriiiiiing. -.-
Professor: Really, class. The essays I chose are for first years already and it's not right for me to choose something easier.
Sa isip namin: Madali lang ang essays na pinapabasa mo, ang boring lang talaga. -.- zzzzzzz.
Martin: Hindi ba niya naiintindihan na sobrang bored tayo?


  1. 24722 posted this